Virtual Private Server

Virtual Private Server (VPS) คือเซิร์ฟเวอร์เสมือนในรูปแบบของ Cloud VPS Server Service หรืออีกชื่อหนึ่ง ที่เรียกว่า Virtual Dedicated Server (VDS) หรือ Server นั่นเอง บางคนเรียกกันว่า VPS Hosting ซึ่งก็คือรูปแบบการทำงานที่ทำให้ Server 1 เครื่อง สามารถจำลองการทำงาน เสมือน Dedicated Server หลายๆ เครื่อง โดยอยู่บน Server เครื่องเดียวกัน ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows โดย Server ของแต่ละ เครื่องอาจจะมีการจำลองไว้หลายๆ Virtual Private Server (VPS Server) โดยในแต่ละ Virtual Private Server (VPS) ก็จะถูกจัดสรรควบคุมดูแลโดย Server หลัก และที่สำคัญหาก VPS ตัวใดตัวหนึ่งเกิดเสียหาย จะไม่มีผลต่อการทำงานของ VPS ตัวอื่นๆ ในระบบ ด้วยเหตุนี้ VPS จึงมีประสิทธิภาพสูง และความเสถียรมากกว่า Shared Hosting เพราะไม่ต้องแบ่งการใช้งานกับใครเช่นการใช้บริการ Shared Hosting นั่นเอง นอกจากนี้ VPS ยังมีความ ยืดหยุ่นกว่า Shared Hosting เพราะสามารถปรับเปลี่ยน Configurations ของซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ตรงตามกับความต้องการใช้งาน ด้วยประสิทธิภาพ เกินคุ้ม ราคาย่อมเยาว์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรองรับเว็บไซต์ของธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป

ทำไมต้องเลือก เซิร์ฟเวอร์เสมือนของ VPS Server Service

  • ประหยัดมากกว่าเมื่อเทียบกับราคาของ Dedicated Server แต่มีระบบจัดการที่เหมือนกับ Dedicated Server ต่างกันคือ Virtual Private Server (VPS) เป็นการแบ่งทรัพยากรของ Server 1 เครื่อง ไปยัง Virtual Private Server (VPS) หลายๆ ตัว ในขณะที่ Dedicated Server ทรัพยากรทั้งหมดของ Server เครื่องนั้นไม่ต้องแบ่งไปใช้กับใคร แต่ Virtual Private Server (VPS) ของเรามีการแบ่งทรัพยากรได้เต็ม ประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้ร่วมใช้บริการ Server ทุกรายตามแพลนที่เลือกใช้
  • เชื่อถือได้มากกว่าบริการ Colocation และราคาถูกกว่า อีกทั้งเราใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Dell Power Edge ซึ่งเป็นรุ่นที่คุณภาพสูงมาก โดยอัตราการ Down Time อยู่เพียงแค่ 0.01% เท่านั้น!!
  • สามารถจัดการควบคุมการใช้งานได้ด้วยตัวเอง เช่น Remote Desktop (RDP) หรือ SSH ได้ด้วยตนเอง
  • สามารถติดตั้งโปรแกรมได้เอง ปรับเปลี่ยน/เปิดปิด Port ต่างๆ ปรับเปลี่ยน Configurations ของซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Apache, IIS, PHP, Perl modules, MySQL และ อื่นๆ